turkak-logo

Tedavisel İlaç Kan Düzeyi Analizleri

A - Nöropsikiyatri alanında kullanılan İlaçların kan düzeyleri analizleri (Therapeutic Drug Monitoring -TDM).                                  

Analizin amacı ve Yöntem

Ülkemizde tedavisel ilaç kan düzeyi ölçümlerinin Biyokimya Laboratuvarlarının rutin yapılan analiz listeleri içinde yer almamasının iki önemli nedeni vardır. Bunlardan ilki; klinisyenlerin çoklukla geleneksel yöntemlerle tedaviye yaklaşımları (tanısı konulan her hastaya belirli protokole göre tedavi planlanması) ve bunun sonucu olarak da talep azlığıdır. İkinci önemli neden ise laboratuvarlarımızda kullanılan kapalı sistem yöntemlerle analizlerin gerçekleştirilmesi ve bu yöntemlerin ilaç analizleri için yeterli özgünlüğe sahip olmaması ve sonuçlarının tartışmalı olmasıdır.       

Laboratuvarımızda ilaç kan düzeyleri analizi gold standart olarak kabul edilen LC/MS/MS ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle klinikte güvenle kullanılmaktadır. Bu analiz yöntemi özgünlüğü nedeniyle hem tedavisel ilaç düzeylerinin takibinde ve hem de fenotipleme aracı olarak da faydalı olmaktadır. Bilindiği gibi tedavide kullanılan ilaçlar zaman zaman farklı nedenlerle beklenen klinik cevabı vermezler. Bu nedenle öncelikle ilaçtan beklenen yanıtın yüksek güvenirlikle ölçülmesi ve izlenmesi gerekir.        

BireyselleştirilmişTıp uygulamaları kapsamında İnsan Genom Projesinin uygun çıktıları 2008 yılından bu yana Üniversitemiz Farmakogenetik Laboratuvarında etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Laboratuvarın kullanıma girmesiyle kurumsal anlamda  “kişiye özel tedavi” kavramı yerleşmiştir. Bu çalışmalar sonucunda özellikle nöropsikiyatri alanında kullanılan yetmişin üzerindeki ilacın analizi gerçekleştirilerek;                 

1-İlaç kan düzeyleriyle ilişkili kişiye özel tedavi protokolü oluşturulmuştur (TDM).                    
2-Ölçüm sonuçlarından hareket ederek muhtemel polimorfizmin ön tanısıyla ilgili yorum yapılmakta ve probe drug kullanıp fenotipleme ile doğrulanmaktadır.                    
3-Kullanılan ilaç dozu ve plazma düzeyi arasındaki ilişkiden yararlanıp; birçok ilacın metabolik yolunda görev alan Sitokrom P450 (CYP) enzim sisteminin çalışma hızının sınıflaması yapılabilmektedir (Poor Metabolizer (PM) - Intermediate Metabolizer (İM) - Efficient Metabolizer (EM) - Ultrarapid Metabolizer (UM)). İlaçların metabolize olma hızları plazma düzeylerinden anlaşılmakta ve acil durumlarda erken önlem alınabilmektedir.                    
4-Farmakogenetik laboratuvarında DNA analizyle genotipleme yapılmaktadır.                

Bu özgün yöntemle İlaç kan düzeylerini ölçmek ve kişiye özel tedavi protokolü oluşturulması yanında, bu çalışmaların önemli bir çıktısı da; Ölçülen ilaç düzeylerinin davranışını her koşulda izlemek, bu gözlemler ve bilgiler ışığında geliştirilen veri tabanından faydalanıp; klinikte en iyi ilaç dozu belirleme (bestdose) çalışmalarının herkes tarafından kullanılabilir sonuçlarına ulaşmak mümkün olabilir.                    

Laboratuvarımızda tedavisel ilaç kan düzeyi ölçümlerinin rutin olarak yapılması; hem akılcı ilaç kullanımı uygulamalarına yardımcı olmakta ve hem de sağlık ekonomisine katkı sağlamakta ve hastalık merkezli tedaviden bireyselleştirilmiş tedaviye geçişte önemli mesafeler alınmasına da aracı olmaktadır.                    

Analiz Menüsü - Araç Gereç – Kalite Kontrol                    
Laboratuvarımızın TDM biriminde: Yetmişin üzerinde ilacın plazma düzeyi; Agilent 6470 LC-MS/MS spectrometry sistemiyle (altın standart) gerçekleştirilmektedir.                     
Yöntemlerin validasyon ve güvenirlikleri EMA 2011 temmuz kılavuzu doğrultusunda özgünlük, seçicilik, doğruluk-kesinlik, kalibrasyon eğrisi, matriks etkisi(matrix effect), taşınma etkisi (carry over), seyreltme bütünlüğü (dilution integrity)  ve stabilite parametrelerine göre gerçekleştirilmiştir.                     

Kullanılan Numune Tipi                     
Örnekler; kararlı durum şartlarında (steady state) son doz öncesi (vadi-through) mavi kapaklı sitrat antikoagülanlı tüplere alınır.                     
Oda sıcaklığına geldiğinde 4000 rpm de 10 dakika santrifüj edilir, en az 0.6 ml plazma ayrılır ve örnek alımını takibeden 2 saat içinde kuru temiz bir tüpe aktarılarak laboratuvara soğuk zincirle ( transfer sıcaklığı) gönderilir.                    
Yetersiz numune miktarı, hatalı barkod, aşırı lipemik plazma; farklı antikoagülanlı tüp kullanımı “numune ret” nedenleridir.                    
Fenotip tayini için; aktif metabolit ile ana molekül arasındaki oran (metabolik oran/metobolic ratio) hesaplanmaktadır.                    
Çalışma günleri:                    
Aşağıda verilen tabloda bulunan moleküllerin analizleri ( tatil günleri hariç) her gün LC/MS/MS tekniğiyle yapılmakta ve teslim alınan örneklerin analiz sonuçları 24 saat sonra alınmakta analitik kontroller sonrası en geç iki gün sonra verilmektedir.                  

Numunelerin Dayanıklılığı;                                     
Moleküller menüsünde her bir molekül için dayanıklılık koşulları ve süreleri ayrı ayrı belirtilmiştir.

TDM MOLEKÜL LİSTESİ

S.No

Etkin Madde

İlaç Yarılanma Ömrü (t 1/2)(Saat-Gün)

Terapötik Aralık

Alarm Düzeyi

TDM için Önerilen İlaç Kullanım Sırası

1.

Alprazolam

12–15 saat

20-40

100 ng/ml

3

2.

Acomprosate

3–33 saat

250-700

1000 ng/ml

3

3.

Amisulpiride

12–20 saat

100-320

640 ng/ml

1

4.

Amitriptiline + Nortriptiline

10–28 saat + 18–44 saat

80-200

300 ng/ml

1

5.

Aripiprazole

60–80 saat

100-350

1 000 ng/ml

2

6.

Asenapine

13–39 saat

1-5

10 ng/ml

4

7.

Atomoxetine

2–5 saat

200-1000

2 000 ng/ml

3

8.

Bupropion + Hydroxybupropion

1-15 saat + 17-47 saat

850-1500

2 000 ng/ml

2

9.

Buspirone

1–5 saat

1–4

30 ng/ml

3

10.

Carbamazepine

10–20 saat

4-12

20 µg/ml

1

11.

Carbamazepine 10-11Epoxide                                 

-

0.4-4

4 µg/ml

-

12.

Chlorpromazine

15–30 saat

30-300

600 ng/ml

2

13.

Citolopram

38–48 saat

50-110

220 ng/ml

1

14.

Clomipramine

16–60 saat

230-450

450 ng/ml

1

15.

Clonazepam

19–40 saat

4-80

100 ng/ml

3

16.

Clozapine

12–16 saat

350-600

1 000 ng/ml

1

17.

DDTC_ME ( Disulfiram Diethylthiomethylcarbamate-methyl ester )

6–9 saat

270-310

500 ng/mL 

3

18.

Diazepam

24–48 saat

100-2500

3000 ng/ml 

4

19.

Donepezil

70–80 saat

50-75

75 ng/ml

2

20.

Duloxetine

9–19 saat

30-120

240 ng/ml

2

21.

Escitalopram

27–32 saat

15-80

160 ng/ml

2

22.

Fluoxetine

4–6 gün

120-500

1 000 ng/ml

3

23.

Flupentixol

20–40 saat

0.5-5

15 ng/ml

2

24.

Fluphenazine

16 saat

1-10

15 ng/ml

1

25.

Fluvoxamine

21–43 saat

60-230

500 ng/mL 

2

26.

Gabapentine

5–7 saat

2-20

25 µg/ml

3

27.

Haloperidol

12–36 saat

1-10

15 ng/ml

1

28.

İmipramin + Desimipramin

11–25 saat + 15–18 saat

175-300

300 ng/ml

1

29.

Lacosamide

10-15 saat

1-10

20 µg/ml

3

30.

Lamotrigine

14–104 saat

1-15

20 µg/ml

2

31.

Levetiracetam 

6–8 saat

20-40

50 µg/ml

4

32.

Lorazepam

12–16 saat

30-100

300 ng/ml

4

33.

Maprotiline

20–58 saat

75-130

220 ng/ml

2

34.

Memantine

60–100 saat

90-150

300 ng/ml

3

35.

Metformin

6.2 saat

-

-

-

36.

Methylphenidate

2 saat

6-26

50 ng/ml

3

37.

Mianserine

14–33 saat

15-70

140 ng/ml

3

38.

Milnacipran

5–8 saat

100-150

300 ng/ml

2

39.

Mirtazapine

20–40 saat

30-80

160 ng/ml

2

40.

Moclobemide

2–7 saat

300-1000

2 000 ng/ml

3

41.

Modafinil

10–12 saat

100-1700

3 400 ng/ml

3

42.

Naltrexone +  6β-naltrexol

2–5 saat + 7-13 saat

25-100

200 ng/ml

2

43.

Norclozapine

-

25-400

-

-

44.

Olanzapine

30–60 saat

20-80

100 ng/ml

1

45.

Opipramol

11 saat

50-500

1000 ng/ml

3

46.

Oxcarbamazepine (Oxcarbazepine 10-hydroxycarbazepine)

10-20 saat

10-35

40 µg/ml 

2

47.

Paliperidone (9-hydroxyrisperidone)

17–23 saat

20-60

120 ng/ml

2

48.

Paroxetine

12–44 saat

20-65

120 ng/ml

3

49.

Pimozide

23–43 saat

15-20

20 ng/ml

3

50.

Piracetam

-

-

-

-

51.

Pramipexole

8-12 saat

0.4-1.2

15 ng/ml

3

52.

Pregabaline

5–7 saat

2-5

10 µg/ml

3

53.

Quetiapine

6–13 saat

100-500

1 000 ng/ml

2

54.

Reboxetine

13–30 saat

60-350

700 ng/ml

3

55.

Risperidone  + 9-hydroxy-risperidone

2–4 saat + 17-23 saat  

20-60

120 ng/ml

2

56.

Rivastigmine

1–2 saat

8-20

40 ng/ml

3

57.

Sertindole

55–90 saat

50-100

200 ng/ml

2

58.

Sertraline

22–36 saat

10-150

300 ng/ml

2

59.

Sulpiride

8–14 saat

200-1000

1 000 ng/ml

2

60.

Tianeptine

2.5-3 saat

30-80

160 ng/ml

3

61.

Topiramate

19–23 saat

2-10

16 µg/ml

3

62.

Trazodone

4–11 saat

700-1000

1 200 ng/ml

2

63.

Trifluoperazine

-

1-2.3

-

-

64.

 Venlafaxine +  O-desmethylvenlafaxine (ODV)

14–18 saat + 10-17 saat

100-400

800 ng/ml

2

65.

Valproic acid

17–30 saat

50-100

120 µg/ml

1

66.

Vanoxerine

Oral 75 mg/g 53.5 saat;

75 mg/g 66 saat

-

-

-

67.

Vortioxetine

57–66 saat

10-40

80 ng/ml

2

68.

Ziprasidone

4–8 saat

50-200

400 ng/ml

2

69.

Zolpidem

1–4 saat

80-160

320 ng/ml

4

69.

Zuclopenthixol

15–25 saat

4-50

100 ng/ml

3

Analitik Yorumlama ve Onay;                    

Laboratuvarımızda Analizi Yapılan İlaçların;                     
a-) Kararlı Duruma Ulaşma Süreleri,                    
b-) Terapötik Aralıkları,                    
c-) Supraterapötik Aralıkları,                    
d-) Alarm Düzeyleri yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Oluşturulma Tarihi : 10.05.2019 14:06
Son Güncelleme Tarihi : 18.07.2023 10:07