turkak-logo

AMFETAMİNLER – Ekstazi (MDMA)

Testin amacı:

Ekstazi (MDMA) bağımlılığının takibi

Test Kodu:

  

Yöntem:

Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)

Ölçüm birimi:

ng/mL

Çalışma günleri:

Salı, Perşembe

Rapor verme süresi:

72 saat

Numune gereklilikleri:

İdrar kabı (30 mL), Test tüpü (5-10 mL) idrar örneği herhangi bir koruyucu eklenmemiş

Numune ret nedenleri

Yetersiz numune miktarı, hatalı barkod, Soğuk zincir şartlarını taşımayan idrar numuneleri. Konservatif eklenmiş idrar numunesi. Dilue edilmiş idrar veya tahşiş edilmiş idrar örneği.

Transfer Sıcaklığı: 

Soğuk zincir

Stabilite:

İdrar örneği buzdolabında (2-8 °C) 7 gün, dondurulmuş (< -18 °C) halde 6 ay stabildir.

En Düşük Raporlama Sınırı (LOQ):

 

MDMA

50.0 ng/mL

 

 

Açıklama:

 

Metabolizasyon:

 3,4-metilendioksimetamfetamin (MDMA) metabolizması, 3,4-metilendioksiamfetamin (MDA) oluşturmak için N-demetilasyonu ve hidroksillenmiş metabolitler, 4-hidroksi-3-metoksi-metamfetamin (HMMA), 4-hidroksi- oluşturmak için oksidatif halka bölünmesini içerir. 3-metoksi-amfetamin (HMA), 3,4-dihidroksimetamfetamin ve 3,4-dihidroksiamfetamin, daha sonra glukuronik asit ile konjuge edilir. MDA farmakolojik olarak aktiftir. 3,4-Metilendioksietilamfetamin (MDEA, “Eve”) halka bölünmesi, konjugasyon, N-deetilasyon ve deaminasyon yoluyla metabolize edilir.

 

Eliminasyon yarı ömrü:

T½ MDMA: 7-8 saat

Tespit edilme süresi:

1-5 Gün

Oluşturulma Tarihi : 23.09.2019 12:42
Son Güncelleme Tarihi : 19.07.2023 11:37